Kontakt

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

Biuro

IWONA BIELAWSKA
Kierownik biura
690 668 540
bielawska@termdach.pl
ADAM BURZYŃSKI
Kierownik ds. inwestycji budowlanych
885 027 390
burzynski@termdach.pl

Obsługa robót

MARIUSZ MALINOWSKI
Dyrektor Techniczny
508 251 448
PAWEŁ MALINOWSKI
Brygadzista
537 800 711
ANDRZEJ ZIĘBA
Brygadzista
664 474 452

Zarząd

PIOTR PRZYBYŁ
Dyrektor Operacyjny
przybyl@termdach.pl
PAWEŁ BARTLEWSKI
Dyrektor Generalny
bartlewski@termdach.pl