Termdach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projekt: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych dachowych wymienników ciepła do zastosowań w budownictwie energooszczędnym”

dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,

Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, wartość dofinansowania 788 885 PLN.